Навигация

www.troyan.bg

Документи
Начало Търсене
Категория: Достъп до обществена информация
Брой подкатегории: 2
Достъп до обществена информация Файлове: 17
Подкатегории:
Законово основание за поддържаните регистри Файлове: 2
Информация предоставяна повече от три пъти по заявления за достъп Файлове: 0
Файла:
Вътрешни правила за създаване, водене и достъп до публичните регистри на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 22-11-2017 11:17:19 Размер 697.31 KB Изтегляне 38

Вътрешни правила по ЗДОИ

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:33:00 Размер 519.98 KB Изтегляне 683

Годишен доклад за постъпилите и обработени заявления по Закона за достъп до обществена информация в община Троян през 2016 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 23-01-2017 16:06:19 Размер 156.47 KB Изтегляне 246

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Троян през 2013 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 29-01-2014 11:19:31 Размер 94 KB Изтегляне 629

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Троян през 2014 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 31-03-2015 17:32:34 Размер 94 KB Изтегляне 556

Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в община Троян през 2015 г.

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 16-03-2016 12:32:32 Размер 94 KB Изтегляне 381

Заповед № 4 /04.01.2016 за служител отговарящ за достъп до обществена информация

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 09-03-2016 11:04:32 Размер 32.77 KB Изтегляне 458

Заявление за достъп до информацията

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 04-03-2014 18:34:20 Размер 792.5 KB Изтегляне 631

Категории на информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Изтегляне 
Изтегляне

Община Троян не работи с категории информация, подлежащи на класификация като служебна тайна.

Дата 02-06-2016 16:49:10 Размер 0 B Изтегляне 477

Наръчник - "Програма Достъп до информация"

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-06-2016 15:56:09 Размер 218.75 KB Изтегляне 348

Ред за достъп до публичните регистри, водени в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-06-2016 16:45:52 Размер 240.3 KB Изтегляне 385

Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 06-02-2012 11:59:52 Размер 214.5 KB Изтегляне 816

Ред за искане и предоставяне на достъп до обществена информация в Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 25-01-2017 18:35:59 Размер 434.13 KB Изтегляне 257

Ред за предоставяне на информация за ПОВТОРНО ползване

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-06-2016 16:20:10 Размер 114.08 KB Изтегляне 348

Списък на категориите информация,подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Троян

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 19-07-2016 09:32:08 Размер 208.18 KB Изтегляне 505

Списъци на разсекретените по §9 от ЗЗКИ документи

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-06-2016 16:52:39 Размер 122.89 KB Изтегляне 474

Такси за повторно използване на информация

Изтегляне 
Изтегляне

Дата 02-06-2016 16:41:56 Размер 71.65 KB Изтегляне 374