"Центърът за административно обслужване" /ЦАО/ е разположен на партерен етаж където, се извършват всички видове административни и технически услуги, разпределени в няколко гишета.

За повече информация кликнете върху избрания от Вас слайдер. 

Последно качени

2018-09-05
Категория: Документи
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч