Начало Начало Търсене Търсене Нагоре Нагоре
Категория: Документи
 
Файла:
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за измерване качеството на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2019 г. Изтегляне
Дата 2019-07-01 Размер 400 KB Изтегляне 92
doc.png Анализ на анкетни карти до 30.06.2018 г. Изтегляне
Дата 2018-09-05 Размер 4.88 MB Изтегляне 994
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2017 г. Изтегляне
Дата 2018-01-15 Размер 572.5 KB Изтегляне 1 119
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2017 г. Изтегляне
Дата 2017-08-25 Размер 788.21 KB Изтегляне 1 063
pdf.png Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности Изтегляне
Дата 2017-01-31 Размер 1.04 MB Изтегляне 1 680
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2016 г. Изтегляне
Дата 2017-01-04 Размер 389.5 KB Изтегляне 549
pdf.png Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Троян Изтегляне
Дата 2016-12-30 Размер 196.65 KB Изтегляне 35
pdf.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2016 г. Изтегляне
Дата 2016-07-28 Размер 515.28 KB Изтегляне 1 113
pdf.png Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян Изтегляне
Дата 2016-06-14 Размер 104.08 KB Изтегляне 671
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2015 г. Изтегляне
Дата 2016-03-16 Размер 404.5 KB Изтегляне 939
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 31.12.2015 г. Изтегляне
Дата 2016-03-07 Размер 392.5 KB Изтегляне 808
pdf.png Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 839.23 KB Изтегляне 4 657
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян от 01.07.2014 до 31.12.2014 г. Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 681.5 KB Изтегляне 3 572
doc.png Устройствен правилник за дейноста на общинска администрация - град Троян (Последна актуализация: 03.05.2017 г.) Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 1.16 MB Изтегляне 5 107
doc.png Правилник за вътрешния трудов и служебен ред в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 1.46 MB Изтегляне 4 269
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за организацията на административното обслужване в Община Троян до 30.06.2014 г. Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 656 KB Изтегляне 625
pdf.png Вътрешни правила към системата за финансово управление и контрол за приемане, издаване и съхраняване на електронни документи, подписани с УЕП в Община Троян Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 401.23 KB Изтегляне 729
doc.png Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 310.08 KB Изтегляне 682
doc.png Анализ и обобщение на анкетни карти за оценка на административното обслужване в Община Троян - 2013 Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 725.5 KB Изтегляне 568
doc.png Харта на клиента Изтегляне
Дата 2015-05-12 Размер 201 KB Изтегляне 780