Начало Начало Търсене Търсене Нагоре Нагоре
Категория: Административно-технически услуги Устройство на територията
 
Файла:
doc.png 2518. Изменение на план на новообразуваните имоти.doc Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 866.5 KB Изтегляне 380
doc.png 2083. Издаване скица-виза за проучване и проектиране Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 867.5 KB Изтегляне 554
doc.png 2054. Разглеждане и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 872.5 KB Изтегляне 487
doc.png ГА-02-Одобряване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване на незаконен строеж Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 861.5 KB Изтегляне 385
doc.png 1989. Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 866.5 KB Изтегляне 398
doc.png 2096. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване поправяне или заздравяване на строежи, негодни за използване или застрашени от самоср. Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 858 KB Изтегляне 314
doc.png 2061. Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 873 KB Изтегляне 322
doc.png 2060. Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 866.5 KB Изтегляне 368
doc.png 2062. Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от V категория Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 870 KB Изтегляне 356
doc.png 2082. Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 868 KB Изтегляне 355
doc.png 2130. Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 871 KB Изтегляне 390
doc.png 2113. Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 868.5 KB Изтегляне 367
doc.png ГА-14-Промяна в инвестиционните намерения по време на изпълнение на строежа Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 855.5 KB Изтегляне 313
doc.png ГА-09-Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти - земеделски земи без промяна на предназначението Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 857 KB Изтегляне 357
doc.png 2005. Издаване на заповед за учредяване на еднократно право на прокарване и-или преминаване на съоръжение Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 863.5 KB Изтегляне 314
doc.png 2042. Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разр. за строеж Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 863 KB Изтегляне 324
doc.png ТСУ-10-01-Приемане (поправка) на помощен план Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 848.5 KB Изтегляне 306
doc.png ГА-17-Издаване на заповед при промяна на инвестиционните намерения Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 854.5 KB Изтегляне 297
doc.png 2055. Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 870 KB Изтегляне 302
doc.png 2025. Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива Изтегляне
Дата 2017-01-10 Размер 866.5 KB Изтегляне 340

Последно качени

2018-09-05
Категория: Документи
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч
2018-03-27
Категория: Комплексни административни услуги с Областна администрация - Ловеч