Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Информация за обстановката в пожароопасния сезон за горските територии през 2013 г. Печат Е-мейл
Понеделник, 12 Август 2013 09:05

На 09.08.2013 г. по инициатива на кмета на Община Троян се проведе среща с началника на РС „ПБЗН“ гр. Троян Иван Шайлеков, на която бяха обсъдени обстановката и готовността на службата в пожароопасния сезон за горските територии през 2013 г.

По данни на Изпълнителната агенция по горите през 2012 година са регистрирани 876 бр. горски пожари, при които са засегнати 12 730 хектара горски територии. Опожаряването на стърнища, ливади и пасища са сред основните причини за възникването им.

Според статистиката, подадена от началника на РС „ПБЗН“ гр. Троян за 2010 г. в общината са регистрирани 22 случая на пожари през пролетта и 34 през есента, през 2011 г. съотношението е 75 пожара през пролетта и 44 през есента, а през 2012 г. статистиката показва 93 пролетни и 83 есенни пожара. До момента за 2013 г. има регистрирани 40 пролетни пожара, един от които засегнал 10 дка насаждения в с. Борима. Едни от основните причини за възникването на пожари, които службата отчита са косенето на ливади и изгарянето на сеното на място в близост до къщи, гори, житни масиви, за което службата е съставила един акт, небрежно боравене с открит огън, непочистени вилни имоти, туристи, почистване на сечища и други. В борбата с възникналите горски пожари РС „ПБЗН“ работи съвместно с кметове и кметски наместници и представителите на Държавните горски стопанства на територията на общината. Готовност да заработи има и доброволно формирование „Троян“, което бе създадено през месец декември 2012 г. Всички членове на формированието са преминали задължително обучение и предстои оборудването на състава.

Ръководството на Община Троян призовава собствениците и ползвателите на земеделски земи и имоти в селищните образувания за стриктно спазване на противопожарните норми и повишаване готовността за гасене на възникнали пожари.

С цел създаване на по-добра пожарна безопасност и ограничаване на последиците от пожари в горските територии, кмета на Община Троян издаде нарочна заповед до кметовете, кметските наместници, РУ „Полиция“ и „Пожарна безопасност“. Донка Михайлова изпрати и специални мерки за недопускане и предотвратяване на пожари до всички кметове и кметски наместници на територията на Община Троян.

Община Троян прояви изключителна съпричастност към хората от село Шипково, останали без дом след страшния пожар от миналата седмица. Общинското предприятие „Комунални услуги“, от първия момент, в продължение на няколко дни, подсигури техника – багер, камион, с които бяха извозвани останките след пожара. Общинската фирма ВиК „Стенето“ също се включи със собствена техника за разчистване.