Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Държавата прехвърли античното селище СОСТРА на община Троян Печат Е-мейл
Петък, 23 Август 2013 11:18

На 21 август на свое заседание, Министерският  съвет  взе решение да предостави  за безвъзмездно управление на Община Троян на недвижима археологическа културна ценност  “Антично селище “СОСТРА”.

След близо 7 годишно очакване на Община Троян, Министерството на културата съгласува “ Подробен устройствен план и План за застрояване на Археологически обект “Кастел Состра”, община Троян”.

Кастелът притежава  статут на недвижима културна ценност и е обявен за археологически паметник на културата. С протокол на междуведомствена комисия, назначена  със заповед на министъра на културата / 2007г./, бяха определени границите и режимите за ползване на територията и охранителната зона на   “Римския кастел Состра”, разположен в землището на троянското село Ломец.

Община Троян възложи изработването на Общ устройствен план, с обхват границите  на археологическия обект, І-ва и ІІ-ра охранителни зони.  Планът изцяло е съобразен с предписанията на комисията, като намерението на Общината е да осъществи подход от главния път, паркинг за посетители и посетителски център. За тази цел тя възложи изработването на Подробен устройствен план и план за застрояване на архитектурния комплекс, който вече след близо 7 годишно очакване, е съгласуван  със Становище на МК от 26.07.2013г.  С плана се постига   цялостна концепция за  развитието на “Состра”, като се създават оптимални условия за осъществяване на бъдещите инвестиционни намерения на Общината.

Предстоят следващите фази на проектиране – съгласуване на задание и изработване на идеен проект за строителство на пътна връзка и паркинг с всички удобства, заедно с информационен център в близост до Източната крепостна стена.

В прессъобщението на МС, с което се обявява, че Община Троян получава управлението върху античното селище “Состра”, има пасаж, който предизвика известно напрежение сред троянската общественост, а именно: “Дейностите, свързани с опазване на културната ценност, както и осъществяването на други научни, културни и туристически дейности, ще се извършват от Регионалния исторически музей в Ловеч”.

Кметът на Троян Донка Михайлова и Областният управител Милко Недялков веднага направиха постъпки за изясняване на ситуацията, при което стана ясно, че възникналият проблем се решава със договор. Управлението на «Античното селище Состра» ще бъде извършвано изцяло от Община Троян. Съгласно чл.12, ал.4, т.1 от Закона за културното наследство, дейностите, свързани с опазване на недвижимите културни ценности, както и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности, се извършват от археологически, или специализиран исторически музей на територията на съответната община. В случай, че такъв няма – от най-близкия регионален музей. Отношенията между музея и общината се уреждат с договор, гласи още законът. Поет е ангажимент от Министерството на културата за последващо подписване на тристранен договор - между Регионалния исторически музей в Ловеч, Община Троян и Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян. за управлението на Состра.

 

Маргарита Генкова
Връзки с обществеността