Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Разделно събиране на битови отпадъци в община Троян Печат Е-мейл
Четвъртък, 14 Януари 2010 09:37

Всеки жител на Община Троян изхвърля средно по 300 кг. отпадъци годишно. Сега тези количества се събират в депото за отпадъци. Над 70% от тях могат да бъдат рециклирани и от тях би имало полза, а това означава да се пестят пари, да се произвеждат полезни предмети и да се пази по-чиста общината, в която  живеем.
Съдове за разделно събиране на отпадъците – опаковки от пластмаса и опаковки от стъкло са разположени в гр. Троян и селата Бели Осъм, Орешак, Черни Осъм, Чифлик и Шипково. Контейнерите за стъклени опаковки са зелени с надпис “СТЪКЛО”, а контейнерите за пластмасови опаковки са жълти с надпис “ПЛАСТМАСА”.  Сивите контейнери са за смесени битови отпадъци.
Забранява се изхвърлянето на друг вид отпадъци в съдовете за разделно събиране, както и изхвърлянето на отпадъци извън  тях -  по дерета,  в реката, върху земната повърхност.  Строителните отпадъци от минерален произход – тухли, цигли, бетонови отломки се използват за засипване на стари кариери и изкуствени изкопи.
Трябва да се знае от гражданите, че извозването на строителни отпадъци и излишни земни маси става след предварително съгласуване с  Община Троян.
В Закона за управление на отпадъците са предвидени санкции за смесване на отпадъци от опаковки с други отпадъци и за изхвърлянето им извън определените съдове. Те са в размер  от 150 до 500 лв. за първо нарушение и от 300 до 1000 лв. за следващо.

В Наредба №2 за управление на дейностите по третиране на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Троян, санкцията  за смесване на отпадъци подлежащи на разделно събиране е глоба в размер от 20 до 500 лв.

На денонощен телефон 0670 / 6 80 44 в общината могат да се подават сигнали и предложения, свързани с дейностите по  третиране на отпадъците. Община Троян призовава гражданите на общината за съдействие, за да запазим природата чиста и да живеем в по - чист свят!