Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Областният управител на област Ловеч внесе в МРРБ искане за обособяване на “Беклемето” в самостоятелно селище Печат Е-мейл
Четвъртък, 14 Януари 2010 09:50

В края на миналата седмица областният управител  Николай Нанков внесе в Министерски съвет чрез МРРБ искане за обособяване на “Беклемето” в самостоятелно селище, съобщиха от  пресцентъра на областта.
В края на миналата година, с Решение № 363 /29.10.2009г. на Общински съвет – Троян бе възложено на кмета на общината да се предприемат действия по създаването на ново селищно образувание от национално значение с наименование  Планински туристически комплекс “Беклемето”, касаещо територията, определена с одобрен подробен  устройствен план за регулация и застрояване на туристически комплекс в землищата на селата Балканец и Бели Осъм. Съгласно  Закона за административно-териториално устройство на България създаването на ново селищно образувание с национално значение се извършва с решение на МС след съгласуване със съответния общински съвет.
Искането на Община Троян отговаря на Закона за административно-териториалното устройство на страната, а именно -  задоволява възникнали курортни нужди от национално значение и има устройствен план. Обособяването му ще спомогне за развитието на туризма в региона, а това е един от приоритетите  в развитието на община Троян и на Ловешка област, са мотивите на областния управител да подкрепи и внесе искането за обособяване на “Беклемето” в самостоятелно селище.
Целта на създаването на ново селище е да се разглежда Планинският туристически комплекс “Беклемето” като по-обширна туристическа територия  и да се гледа на него като място за спорт и туризъм за цялата страна. Тук са съсредоточени уникални природни дадености.  Той е урбанизиран естествен център на национален парк “Централен Балкан”. Разполага с хотели, ресторанти, почивни бази, с три ски писти с обща дължина около 2,5 км., два стационарни ски влека, три ски гардероба. В непосредствена близост се намира признатата за най-добра високопланинска писта за ски-бягане и биатлон в широколистна гора, която предстои да бъде приведена в съответствие с европейските изисквания и лицензирана за провеждане на международни състезания.
Становището на община Троян е, че от изключително важно значение за по-нататъшното развитие на Планински туристически комплекс “Беклемето” е той да получи статут  на самостоятелна териториална единица.