Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Активна работа на Община Троян за създаване на нови работни места Печат Е-мейл
Петък, 15 Януари 2010 16:43

Още в началото на 2010 г. в Община Троян стартират две спечелени програми временна заетост на безработни лица.
По Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” са създадени 5 работни места в общополезни дейности за 6 месеца при 6 часов работен ден до м. юни. Предвидените дейности са: поддържане на сгради общинска собственост, ремонтни дейности на стадион  “Чавдар”, социоконсултантски услуги.
Регионалната програма за заетост ще стартира от м. март и включва дейности по поддръжка на четвъртокласната пътна мрежа в общината и естетизиране на паркове и градини. Предвижда се заетост за 40 безработни за 7 месеца, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” Троян, които са лица съкратени заради икономическата криза или лица над 50 годишна възраст. Препоръки за включване в програмата ще се дават от Дирекция “Бюро по труда” Троян, а на 18 и 19 февруари комисия ще подбере 19 лица за назначаване в гр.Троян. Останалите 21 работни места ще бъдат разпределени по населени места в общината. Подборът на тези лица ще бъде извършен от Кмета на населеното място.

На 13. 01.2010 г. Община Троян внесе проект в Агенцията за  социално подпомагане към МТСП по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъздмездна финансова помощ “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора” – дейности “Социален асистент” и ”Домашен помощтик”- фаза 3. Предвижда се създаване на 25 работни места за социални асистенти и домашни помощници, които ще  обслужват 60 лица с увреждания или самотно живеещи  хора  в гр. Троян, с. Врабево, с. Борима, с. Белиш, с.Балабанско, с. Орешак, с.Дебнево, с.Шипково, с Терзийско и с. Голяма Желязна. Проектът е на стойност 195 хил.лв., като значителна част от средствата са за заплати и осигурителни плащания на изпълнителите на социални услуги, за обучение, оборудване, работно облекло, медийна кампания и т.н.