Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Още в началото на годината Община Троян е със спечелен идеен проект по ОП “Регионално развитие” 2007-2013г. Печат Е-мейл
Четвъртък, 21 Януари 2010 08:43

След проведена в МРРБ  открита процедура за  предварителен конкурентен  подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по схема “Подкрепа за развитието на туристически атракции”, представеният идеен проект на Община Троян е класиран и предстои тя да кандидатства с цялостно проектно предложение по Приоритетна ос 3 Устойчиво развитие на туризма”, 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”.
Проектът е на  обща стойност  1 480 000 лв. с обект “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата” в с. Орешак, а наименованието на проектното предложение е “Развитие на туристически атракции в община  Троян”.
Основната цел на проекта е насочена към подобряване на туристическата среда чрез решения насърчаващи развитието на специализирани туристически продукти и разнообразяване на традиционния масов туризъм.  Предложението акцентира върху богатото и разнообразно културно и природно наследство, отчитайки приноса на туризма за икономическия  растеж на района.  И още – осигурява подкрепа за развитие на конкурентоспособни туристически атракции, които са в състояние да привлекат нови потоци български и чуждестранни туристи.

Дейностите, които са предвидени в проектното предложение  са:

  • Реконструкция и модернизация в изложбените зали на  Националното изложение в Орешак /ремонт и подмяна на покривни конструкции,  подови настилки, дограма, осветление, осигуряване на достъп за хора с увреждания, оборудване и обзавеждане на залите/;
  • Рехабилитация на туристическата инфраструктура – туристическа пътека / поставяне на указателни и информационни табели, обособяване на места за почивка/;
  • Обучение на персонала;
  • Допълнителни дребномащабни структурни дейности / маркетинг, изработване на информационни и рекламни материали,  провеждане на промоционални прояви и събития/.

Предстои разработване на проекта и кандидатстване с цялостно проектно предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие” 2007-2013г.