Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Ново в Закона за местните данъци и такси Печат Е-мейл
Понеделник, 08 Февруари 2010 09:51

Във връзка с изменението на Закона за местните данъци и такси, който влезе в сила от 01.01.2010г., отдел “Местни приходи” има нови правомощия на публичен изпълнител по обезпечаване на данъчните задължения.

Видовете обезпечителни мерки по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са следните:

 • Запор върху вземания на длъжника;
 • Възбрана върху недвижим имот или кораб;
 • Запор върху движими вещи;
 • Запор върху средства на длъжника в каси;
 • Запор върху стоки в оборот;
 • Запор върху вземания на длъжника от трети страни;
 • Запор върху ценни книжа и дялове;

Към тези мерки се преминава след като е изтекъл срока за доброволно плащане и задължението след този срок не е  погасено.
Затова, уважаеми съграждани, своевременно погасявайте своите задължения към Община Троян, за да не се пристъпва до споменатите мерки.

При невъзможност да платите наведнъж цялата сума, имате право на 4 вноски за Данък върху недвижимите имоти и ТБО / твърди  битови отпадъци/, както следва:

 • Първа вноска – от 01.март до 30 април 2010г.;
 • Втора вноска -  до 31 юни;
 • Трета вноска – до 30 септември;
 • Четвърта вноска – до 30 ноември 2010г.

За Данък върху превозните средства плащането е на две равни вноски:

 • Първа вноска – до 31 март;
 • Втора вноска – до 30 септември 2010г.