Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Заповед № 99 във връзка с предстоящия християнски празник „Сирни заговезни”, с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти Печат Е-мейл
Понеделник, 08 Февруари 2010 10:14

 

З А П О В Е Д

№ 99 от 03.02.2010 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.6 и чл.16 от Наредба №1 за обществения ред на територията на община Троян и Наредба №2 за опазване на чистотата на територията на община Троян, във връзка с предстоящия християнски празник „Сирни заговезни” – 14 февруари 2010 г., с цел предотвратяване на нещастни случаи и инциденти

 

З А Б Р А Н Я В А М :

  1. Продажбата и употребата на самоделни бомбички или други взривни устройства, с които се застрашава живота, здравето и спокойствието на гражданите.
  2. Употребата на оръжия в населените места, освен в случаите уредени със закон.
  3. Изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, по улиците, плащадите, парковете, градините, поречията и други терени.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на кметовете на кметства, кметски наместници, Районно управление на МВР и Районно управление противопожарна безопасност и спасяване за сведение и изпълнение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР гр.Троян и РУПБС гр.Троян.

 

МИНКО АКИМОВ /п/

Кмет на община Троян