Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Демонстрация по повод 18 юли – ден на Гражданска защита Печат Е-мейл
Вторник, 13 Юли 2010 07:16

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ  „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА”


ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ „ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА” – ЛОВЕЧ

 

Професионалният празник на служителите на Гражданска защита е обявен с решение № 95 на Министерски съвет от 22 март 1993 г. Началото на дейността по защита на населението се поставя с указ на цар Борис III с издаването на указ 310, с който се утвърждава Наредба-закон за противовъздушна отбрана и химическата защита на България. С това се поставя началото на дейността по защита на населението, материалните и културните ценности в България. Организацията, отговорна за опазване живота на хората при различни видове природни и технологични опасности, преминава през много етапи, различна подчиненост и наименования, но запазва своите функции. Съществува като Местна противовъздушна отбрана на НРБ (съгласно Указ 213 на президиума на Народното събрание от 28 април 1951 г.), Гражданска отбрана на НРБ (съгласно Указ 251 на Президиума на Народното събрание от 9 юни 1962 г.), Гражданска защита (съгласно Решение на Министерския съвет 95/22 март 1993 г.), служба "Гражданска защита на Република България" към министъра на отбраната (съгласно ПМС 237/21 декември 1999 г.). С ПМС 53 от 2 март 2001 г. се преобразува в Държавна агенция "Гражданска защита" към Министерския съвет. С ПМС 234/3 ноември 2005 г. преминава към министъра на държавната политика при бедствия и аварии.  С ПМС 137 от 6 юни 2006 г. се преобразува в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии (от 24 април 2008 г. - Министерство на извънредните ситуации). От 28.12.2009 г. вече е Главна дирекция „Гражданска защита” в Министерство на вътрешните работи – с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на закона за Министерството на вътрешните работи. (ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.). По този начин  Единната спасителна система придоби завършен вид и общата координация и изпълнението на задълженията от различните екипи се намира под единното ръководство на МВР.

По повод Деня на гражданска защита – 18 юли група „Аварийно-спасителни дейности от Областно управление „Гражданска защита” - Ловеч ще направят показ на техниката, с която разполагат и ще изпълнят демонстрации на различни техники на действие при инциденти в гр. Троян. Проявите ще се проведат на 16 юли (петък) от 12.00 до 13.00 часа на площада пред Община Троян и са в рамките на ежегодния „Ден на отворени врати”. Поканват се всички граждани да се запознаят с техниката и възможностите на спасителите от „Гражданска защита”-Ловеч.

Поздравявам всички служители от системата на Гражданска защита и всички съпричастни в дейността ни структури и им пожелавам висок професионализъм, успешно изпълнение на задачите по поддържане на готовността за предотвратяване на кризисни ситуации и ликвидиране последствията от бедствия на територията на Ловешка област, здраве и житейско благополучие!

 

Инж. Веселин Димитров

Началник на Областно управление "Гражданска защита" - Ловеч