Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Един от най-успешните проекти на Община Троян – стартира Печат Е-мейл
Понеделник, 19 Юли 2010 10:08

 

На 16 юли 2010 г., петък, от 11.00 часа, в сградата на МРРБ, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и Ръководител на Управляващия орган на ОПРР - г-жа Лиляна Павлова, в присъствието на министър Росен Плевнелиев, подписа договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. с кметовете на 21 общини, които имат одобрени за финансиране проекти по схема BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”.

По компонент 1 „Общини на 7-те големи града”, бяха подписани договори със 4 общини.

По компонент 2 „79 общини в обхвата на градските агломерационни ареали”, бяха подписани договори със 17 общини, в т.ч. Троян.

Община Троян и община Ямбол, от категорията на общините по помпотент 2, задено с общините Бургас и Стара Загора от категорията на общините по компотент 1, бяха поканени да подпишат своите договри на официалната част. С този акт стартира изпълнението на проекта, който следва да приключи в срок до 21 месеца.

Преди време информирахме троянската общественост  за спечеления от Община Троян проект по ОП “Регионално развитие”, като целта на проектното предложение е превръщането на два от най-големите квартали в Троян – “Лъгът” и “Младост” в атрактивно място за живот на  всички представители на местната общност и осигуряване на благоприятна архитектурна среда, способстваща за интегрирането на хората с увреждания.  Общата стойност на проекта е 4 721 691 лв.