Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Уведомление за всички правоимащи, чиито имоти попадат в Пояс I на санитарно-охранителна зона на откритото речно водохващане “Въртяшка” на р.Кнежа, с. Балканец Печат Е-мейл
Понеделник, 19 Юли 2010 12:38

 

Уведомяваме всички правоимащи, чиито имоти попадат в Пояс І на санитарно - охранителната зона на откритото речно водохващане “Въртяшка” на р.Кнежа, землище с.Балканец, и са отчуждени по реда на Закона за общинската собственост, че определените им обезщетения са преведени по индивидуални сметки в „Общинска банка” АД.
Заинтерисованите лица могат да получат определените им обезщетения в офиса на банката в гр.Троян.

МИНКО АКИМОВ /п/
Кмет на Община Троян