Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян подписа договор по Проект "Красива България" Печат Е-мейл
Петък, 30 Юли 2010 13:24

На 29.07.2010г. в Министерството на труда и социалната политика бе сключено споразумение между министерството и Община Троян въз основа на действащото в Република България законодателство и във връзка с добрата практика  на Проект “Красива България”, който представлява инициатива за насърчаване на заетостта.

Предмет на това споразумение е финансиране на дейностите за реализация на одобрения обект с Решение № 3/2010г. на УС на Проекта: Серякова къща в гр. Троян . /Художествената галерия/.

Общият бюджет на проекта по Мярка 01 “Подобряване на градската среда”  е 99 268 лв. Община Троян участва в това споразумение с финансов принос в размер на 51 619 лв.

Ще бъдат извършени вътрешноремонтни дейности / топлоизолация по под, смяна на дюшеме, подмяна на прозорци и врати, окачен таван, боядисване/; ремонт на фасадата и покрива; ремонт на ВиК, ел. инсталация и мълниезащитна инсталация и др.

Предстои обявяване на процедура за изпълнител на обекта.Споразумението влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и действа до приключване на изпълняваните дейности, които са предмет на споразумението, но не по-късно от 05.12.2010г.

От страна на министерството Споразумението бе подписано от  зам.-министър Красимир Попов, а от страна на Община Троян – от кмета на общината Минко Акимов.

 

 

Маргарита Генкова

“Връзки с обществеността