Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Кметът на Община Троян Минко Акимов получи благодарствено писмо Печат Е-мейл
Четвъртък, 07 Октомври 2010 07:58

Кметът на Община Троян Минко Акимов получи благодарствено писмо от  Председателя на УС на сдружение “Местна инициативна група – общини Троян и Априлци”  Цанко Спасовски. В него се казва: “...Вече втора година Сдружението изпълнява проект по Програма  ЛИДЕР “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Троян и Априлци” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.

В значителна степен успешното реализиране на проекта се дължи на подкрепата, която ръководената от Вас Община Троян ни оказва – финансова и логистична.

В тази връзка, от името на Управителния съвет на сдружението, от името на екипа, ангажиран с изпълнението на проекта и лично от свое име изразяваме искрена благодарност като оценяваме високо полаганите усилия и оказваната помощ от общината за успешното изпълнение на проекта.

Убедени сме, че и в бъдеще ще продължим съвместната ползотворна работа за утвърждаване и реалното прилагане на добрите европейски практики по Подхода ЛИДЕР на територията на община Троян” -  завършва писмото си г-н Спасовски.

 

Маргарита Генкова
/Гл. експерт "Връзки с обществеността"/