Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Ивелина Василева – зам. министър на министерството на околната среда и водите посети Троян Печат Е-мейл
Понеделник, 15 Ноември 2010 13:36

Заместник министърът на околната среда и водите Ивелина Василева посети  троян в края на миналата седмица.  В проведената среща с ръководството на общината бе обсъдено изпълнението до момента на обект “Първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”, в частта  Инженеринг – проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води ПСОВ – ІІ етап, биологично пречистване в гр. Троян.

Набелязани бяха предстоящите стъпки за успешното финализиране на обекта, чието изпълнение бе отчетено на 97%. Средствата инвестирани в целия проект възлизат на 7млн.882х.лв., като за инженеринга на пречиствателната станция са вложени 5 млн.916 х.лв.

Финансирането е осигурено  по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана  от Европейския фонд за регионално развитие и от кохезионния фонд на европейската общност.

Обърнато бе внимание на немската страна относно своевременното извършване на строителните дейности, тъй като се изостава от графика. В хода на разговора бе  разгледан  и пряко свързаният с посоченото съоръжение въпрос за предстоящото кандидатстване на Община Троян за реализирането на ІІ етап на интегрирания проект за водния цикъл на гр. Троян. Обсъдена беше и доказаната целесъобразност отпадните води от селата Орешак и Черни Осъм да бъдат отвеждани за пречистване в  пречиствателната станция на града.