Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Община Троян награди даровити троянски деца Печат Е-мейл
Четвъртък, 09 Декември 2010 08:43

Община Троян награди даровити троянски деца


В присъствието на зам.-кмета на община Троян Мариян Балев бе проведено четвъртото за тази година заседание на експертно-консултативната комисия, назначена със Заповед на Кмета,  която  обсъди постъпилите искания за предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби  по т.3 от Правилата за реда и организацията при предоставяне на закрила на деца с изявeни  дарби от училищата на територията на община Троян.

Съставът на комисията е: Председател – Красимира Райковска – председател на постоянната комисия “Образование, спорт, култура и граждански организации” към ОбС-Троян и членове: Иванка Джабраилова – нач.-отдел “Образование, духовни и социални дейности, спорт и туризъм” в общината; Галя Белевска – нач.-отдел “Бюджет и ТРЗ; Иванка Миткова – председател на Сдружение “Колегиум на директорите в средното образование”; Пепа Христова –нач.-отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”; Ценка Петрова – директор на ОПЦ и Павлин Петков – старши юрисконсулт на община Троян.

След като разгледа и обсъди постъпилите искания за предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби, комисията  направи предложение до Кмета на общината за еднократно финансово подпомагане на:

Мария Найденова от СОУ “Св. Климент Охридски” за І награда на ОПЦ-Троян и награда за участие в Националния фестивал на ученическото визуално творчество, проведено миналия месец в гр. Ямбол.

Паулина Пенчева от СОУ “Кл.Охридски”, заела ІІ място в Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, организирано от МОМН;

Митко Динушев и Петко Йовчевски от СОУ “В.Левски”, класирани на ІІІ-то място – отборно, в Национален есенен турнир “Джон Атанасов” по информатика и информационни технологии, проведен в Шумен;

Лъчезар Николов, Иван Пелтешки и Дамян Пазвански, ученици от СОУ “Св.Климент Охридски”, класирали се на призови места на Националното първенство по авиомоделизъм, проведено в гр. Горна Оряховица, организирано от Българската федерация по авиомоделизъм.

Отборът по СИП “Биология”- седем ученици от VІІ клас на ОУ “Ив.Хаджийски”, получил специалната награда на Национален конкурс “Златна есен – плодовете на есента”, проведен в гр. Севлиево. Изявата е включена в Националния календар за извънучилищни дейности на МОМН.

Кметът на общината Минко Акимов одобри и другото предложение на  експертно-консултативната комисия – за финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл. 10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване  на закрила на деца с изявени дарби  ученикът от СОУ “В.Левски”, гр. Троян Георги Банков, който  е класиран на І-во място  на Националната олимпиада по информационни технологии, проведена  тази година във Варна и  ІІІ-то място в Националния есенен турнир “Джон Атанасов” по информатика и информационни технологии, проведен в гр. Шумен;

За  2010г. общината е раздала близо 3 000 лв. за финансово подпомагане на даровити троянски деца.

 

 

Маргарита Генкова

“Връзки с обществеността