Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Експертна комисия класира проектните предложения за паметник на Иван Хаджийски Печат Е-мейл
Четвъртък, 09 Декември 2010 10:24

Експертна комисия класира проектните предложения за паметник на Иван Хаджийски


На основание Заповед №846 /09.11.2010г. на Кмета на Община Троян, бе  сформирана експертна комисия, която да разгледа, оцени и класира представените проекти за паметник на Иван Хаджийски. Комисията бе в състав: Председател – арх. Боян Кръстев, гл.арх. на Община Троян и членове: Павлин Петков –старши юрисконсулт в Община Троян; Мариян Балев – зам.-кмет на общината; арх. Пенко Терзиев- Магистър по архитектура с проектантска правоспособност от Троян; арх. Иван Атанасов, с опит в областта по опазване на културно-историческото наследство – Троян; д-р Цветанка Цонева – скулптор, преподавател в Националната гимназия по приложни изкуства “Проф. Венко Колев” – Троян и  Спас Дочев – скулптор.

На предишно свое заседание комисията прие критерии за оценка на представените проекти – начин на представяне; композиционно решение /внушение, послание, душевност/; връзка със средата по отношение на форма, материал, цялостно естетическо въздействие и  отнасяне към заобикалящото пространство.

Членовете на журито  решиха, че максималният брой точки, които може да получи всеки участник е 700, тъй като всеки член на комисията има право да даде по 100 точки и в случай, че участник не достигне 80 и повече % от максималния брой точки, няма да бъде връчена първа награда.

Комисията се запозна и с мненията на гражданите, които  бяха изразили различни  становища  относно това как да изглежда паметникът и къде да бъде неговото място, като предпочитанието на по-голяма част от тях е за Предложение № 4 на авторски колектив: скулптор-Борис Борисов и архитект – Пламен Цанев.

След разглеждане и сумиране  на оценъчните карти, които бяха попълнени от всеки един член на журито, крайното класиране на комисията  е следното:

Най-добре оценен проект е № 4 с авторски колектив: скулптор-Борис Борисов и архитект Пламен Цанев. След него е проект №1 с авторски колектив: скулптори – Недко Кръстев, Николина Канарова и архитект Христо Стойчев и проект №3 с авторски колектив: Николай Зиков и Стоян Николов.

На втори кръг журито единодушно реши и присъжда една втора награда на проект № 4 и две трети награди – на проект № 1 и проект № 3. Първа награда не е присъдена, защото няма участник, който да е достигнал 80% от максималния брой точки.

 

 

Маргарита Генкова – “Връзки с обществеността”