Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

На 15 февруари 2011г. в залата на Община Троян се проведе среща – разговор с ученици, учители и педагогически съветници от училищата в гр. Троян Печат Е-мейл
Вторник, 22 Февруари 2011 09:38

На 15 февруари 2011г. в залата на Община Троян на среща – разговор с ученици, учители и педагогически съветници от училищата в гр. Троян, Регионалният представител на Комисията за защита от дискриминация за Област Ловеч – г-жа Зюлейха Терзиева, представи по достъпен за аудиторията начин основните аспекти на Закона за защита от дискриминация и ползата   от съществуването му  за гражданите. Съпоставянето на две актуални теми:  Насилието и Толерантността, очерта извода, че основна причина за проява на дискриминация е именно липсата на приемственост, равнопоставеност,  взаимно уважение и толерантност между хората.

Чрез мултимедийна презентация бяха представени същността на понятието, видовете дискриминация, основните т. нар. „защитени признаци”, които са 19 на брой и са застъпени в чл. 4, ал. 1  от ЗЗДискр., а също така и начинът, по който всеки дискриминиран гражданин може да инициира образуването на производство пред КЗД.

Срещата беше организирана от ОбКБППМН и Общински педагогически център – гр. Троян, с цел повишаване гражданската култура на подрастващите.

Децата от училищата в селата на Община Троян също бяха информирани по темата -  Дискриминация. Психологът на ОПЦ – г-жа Миревска и Регионалният представител на КЗД посетиха училищата по места и учениците бяха запознати с понятието  „дискриминация”  и нуждата от това всички ние да бъдем по-добри  и толерантни един към друг, защото „Светът е за всички” – това е и мотото на КЗД.

 

В. Миревска
психолог при ОПЦ - Троян