Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Посещение в Норвегия за представителите на общинската и областната администрация в Ловеч и Враца Печат Е-мейл
Четвъртък, 17 Март 2011 08:55

Българска делегация, водена от  председателя на Български икономически форум / БИФ/  Георги Табаков,  с представители на областните администрации на Ловеч и Враца и  кметовете на общините в региона / в т.ч. и кметът на Троян Минко Акимов/,  посетиха гр. Берген, Норвегия в периода от 5.03 – 10.03. 2011г.

Посещението е в рамките на проект InvestNorthWest   “ Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране  на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги”. Проектът, чийто изпълнител е Български икономически форум, се финансира  с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Целта на проекта,  който ще продължи до април 2011г., е да  повиши обема на чуждестранните инвестиции в Северозападния район за планиране и да подобри бизнес климата в региона.

В рамките на визитата  е проведен мини форум, с участието на фирми от Берген и на експерти от местната Търговска камара. Българската делегация се запозна с работата на предприятието за събиране и оползотворяване на отпадъци / то обслужва  близо 440 000 души население/, с работата на завода за изгаряне и рециклиране на отпадъците и др. Бяха представени възможностите за инвестиции в Северозападна България.

В средата на м. април,  уточни кметът на Троян М.Акимов,  предстои заключителното събитие по този проект - Кръгла маса на тема “Предизвикателства пред инвестиционния климат в Северозападна България”. Конференцията ще се проведе в България и на нея ще бъдат обсъдени слабите места в привличането на инвестиции и ще бъдат набелязани конкретни мерки за тяхното преодоляване. Ще участват областните управители на Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, кметовете на общините в региона и представители на МРРБ, МОСВ и на МИЕ. Ще се включат и експерти от Норвегия.

Събитието ще приключи с официално представяне на интерактивния интернет портал, насочен към инвеститорите в Северозападния регион на България, който ще бъде създаден в резултат на проекта и предаден на местните власти от региона.

 

--
Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”, Община Троян