Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Кметът на Община Троян Минко Акимов отчете свършеното от общинската администрацията за 2010г. в селата Бели Осъм и Терзийско. Печат Е-мейл
Петък, 18 Март 2011 13:20

Съгласно утвърден график,  от тази седмица в селата на троянска община започнаха  събранията за публичен отчет  на дейността на администрацията  на община Троян.  Освен кметът на общината Минко Акимов на събранията присъстват и Председателят на ОбС Ангел Балев и секретарят  на общината Бойко Пъдарски.

Първото събрание бе проведено в с. Бели Осъм,  където един от основните  въпроси отправен към  г-н  Акимов и молба за съдействие, е пречиствателната станция да премине към троянското ВиК. Отговорът бе, че въпросът ще бъде проучен и ще се направи необходимото. Отчетено беше, че през 2010г.  са извършени  рехабилитация на 1 км. от ул. “Дочо Чакъров”, реконструкция на път LOV 1143  и ремонт  настилка на път с.  Б.Осъм – с. Чифлик,  за близо 42 000 лв. заделени от бюджета на община Троян. През настоящата година предстои също ремонт и рехабилитация на улици в  кметството, на стойност 36 000 лв.

На проведеното  следващия ден отчетно събрание в с. Терзийско, кметът на селото Димитрина Станчевска  представи извършеното в кметството  през последната година. Независимо от ограничените ресурси и през 2010г. са отделени средства за благоустрояване, за което тя отправи благодарност към кмета на  Троян. Само за Терзийско през миналата година  общината е вложила 120 000 лв. за реконструкция на път  LOV  1137 и още  близо 100 000 лв. от ВиК “Стенето” за реконструкция на водопроводната мрежа в този участък. Кметицата  призова жителите на селото към пролетно почистване, облагородяване на терените около домовете им, почистване на гробищния парк и опазване чистотата. Спря се   на някои нерешени и сериозни проблеми вълнуващи  хората -  сериозните щети върху  имотите и пътищата  нанасяни от движението на четириколките и най-вече на камионите превозващи дървени трупи. И една друга необходимост – изграждането на канализационна мрежа.

И в двете села кметът на Община Троян Минко Акимов акцентира върху най-важните моменти от дейността  на общинската администрация през изминалата година.  Той информира  присъстващите, че през 2010 г. са изпълнявани 14 проекта на обща стойност над 30 млн. лв., от които 10 проекта по оперативни програми “Околна среда”, “Регионално развитие”, “Човешки ресурси”, 2 проекта по Програма за развитие на селските райони, един по проект “Красива България” и един по ПУДООС. В процес на оценка са 3 проекта на обща стойност 2 млн.лв. и в процес на подготовка са 3 проекта. Бе подчертано  значението на важни за  общината  инфраструктурни проекти като:

  • Пречиствателната станция за отпадъчни води в гр. Троян,  в която е внедрена уникална немска  биотехнология. Най-големият във финансово отношение проект, който община Троян завършва е “Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян”. Градът вече може да се похвали с модернизирана канализационна система – за последните две години са изградени 589 м  нова канализационна мрежа и реконструирани 745 м. от вече съществуващата.
  • Приключи проект “Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура в град Троян”, включващ свлачище на стадиона и срутището на “Римски път”. През миналата 2010г. одобрение за финансиране получи и “Интегриран проект за подобряване на градската среда”, в резултат на който ще бъдат реконструирани 7 улици и изградени 3 детски площадки в жилищните квартали “Лъгът” и “Младост”.
  • С 36% повече спрямо 2009г. е положената през 2010г.  нова асфалтова настилка  върху пътищата в общината.
  • Направените през годината инвестиции в образователната, културната и социалната инфраструктура са в размер на 170 000 лв. През настоящата година ще започне изпълнението  на  дейностите по одобрения през 2010г. “Интегриран проект за образователна инфраструктура на община Троян”  включващ училищата в селата Черни Осъм и Орешак и детските градини в Орешак, Калейца, Борима и ОДЗ “Буковец” в Троян.

В края на срещата кметът на общината отговори на поставените въпроси. Един от тях, който най-много вълнуваше хората е относно невъзможността да бъде добивана паднала маса в общинската гора. Според г-н Акимов това е въпрос, който вълнува  почти всички жители  в населените места на общината. По този въпрос ще се работи и неговата убеденост е, че след  приемането на новия Закон за горите, той ще бъде решен.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”