Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Среща на кмета Минко Акимов с троянския бизнес Печат Е-мейл
Четвъртък, 24 Март 2011 16:48

По инициатива на кмета на община Троян Минко Акимов  на 23.04. в салона на общината се проведе среща с  представители на троянския бизнес, на която присъстваха и зам.-кметът Недка Топалова, както и началникът на отдел “Местни приходи” Галя Нанковска.

Поводът за тази среща  са  промените в ЗМДТ, влезли в сила от 01.01.2011г., и които определят основата, върху която се изчислява ДНИ и ТБО.  Предвид факта, че част от предприятията не са се възползвали или са пропуснали да подадат в необходимия срок / 30 ноември на предходната година/, декларация и заявление по чл. 19, ал.1 и 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, към настоящия момент данък недвижими имоти и такса битови отпадъци се изчислява върху по-високата от отчетната стойност на имота и данъчната оценка, което по думите на г-н Акимов  отежнява  финансово местния бизнес.

Ето защо  общинското ръководство счита за целесъобразно и икономически обосновано да предложи облекчения за юридическите лица, чиито имоти са на територията на общината. Затова кметът  направи предложение до  общинския съвет,  срокът за подаване на декларация и заявление за съд за битови отпадъци да бъде удължен, по изключение за  настоящата година, до 15.04.2011г. Неподалите декларация и заявление в този срок  губят възможността визирана в чл.19, ал.1 от Наредбата, а именно – да заплащат ТБО според декларирания съд. Този срок е действащ само за имотите, които не са придобити през периода от 01.01.2011г. до 15.04.2011г. И още една промяна: с оглед облекчаване режима на подаването на декларация и заявление за съд за битови отпадъци, срокът за подаването им да бъде удължен изцяло – до 30 декември на предходната година / до сега срокът беше 30 ноември на предходната година/. На  своето редовно заседание на 24.04. общинските съветници приеха направеното от общинската администрация  предложение.

На проведената среща Акимов  обърна внимание и на един друг момент, свързан с недоволството на някои представители на бизнеса, че  данъците им са  многократно увеличени. Той бе категоричен, че не е възможно и допустимо години наред от фирмите да се събира едва 60% данък сгради и 58% данък смет, което е почти половината от данъка, който общината е планувала в бюджета за предната  година. А последиците от това са ясни за всички. И даде някои, меко казано, шокиращи примери: за имот в центъра на града, търговски обект - близо 200 квадрата,  се плаща данък  сгради  8, 56 лв. Естествено, данъкът е  изчислен въз основа на  подадената от собственика данъчна декларация. Друг обект – пет етажна сграда в центъра на града, на който  данъкът  е  80 лв.; Фирма, която притежава три големи сгради в Троян – 106 лв. Това, подчерта кметът, е недопустимо и повече не може да продължава и  затова именно законодателят предлага тази промяна в  закона.

Някои от присъстващите на срещата  представители на фирми и предприятия изразиха несъгласие с направените данъчни оценки на сградите, на което бе отговорено, че  собствениците на непроизводствени сгради, които имат съмнения относно декларираните обстоятелства, могат в срок да посетят отдел “Местни приходи” за коригиране на  неточностите, ако има такива.

На тази среща   кметът  отново   призова  представителите на бизнеса да  изградят свое сдружение, което да   бъде от полза както за тях, така и за  общинската администрация при решаването на възникнали  въпроси и проблеми.

 

Маргарита Генкова
"Връзки с обществеността”