Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Минко Акимов връчи бюджетите на училищата и детските заведения Печат Е-мейл
Сряда, 30 Март 2011 15:30

На 29 март в салона на общината, кметът на Троян Минко Акимов връчи официално  на директорите на общинските училища и детски заведения  папките   с утвърдените планове за  бюджет  2011г.

От 9 години училищата и от 3 години детските градини в община Троян прилагат системата на делегирания  бюджет, което е свързано с разширяване  свободата на директорите за вземане на решения при управлението и контрола на средствата.

Със Заповед на кмета  от 07.02.2011г. са утвърдени формулите за разпределение на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование през 2011г. за учебните и детски заведения в общината. Преходните остатъци са възстановени в пълен размер на всички през януари  т.г. Средствата по формулите се предоставят текущо по сметките на училищата и детските градини ежемесечно въз основа на тримесечното разпределение и директорите се разпореждат с тях.

Кметът на общината  подчерта, че основен дял от разходите в общинския бюджет заема функция “Образование”. Разчетените средства  за настоящата година са 7 млн.147 хил.лв., което  е 43% от консолидирания бюджет на общината. Държавната субсидия за издръжка на училищата и детските заведения в общината е  5 млн. 598 хил.лв.  Над тези средства, по предложения на директорите, допълнително е разпределен и държавен преходен остатък от 2010г. в размер на 441 742 лв. / за училищата-357 526лв., и за детските градини – 84 216 лв./.

Акимов се спря и на предвидените от общинския бюджет средства за  за функция “Образование”:

За издръжка на детските заведения са разчетени 520 х. лв.; допълнително са заложени и местните преходни остатъци от 2010г. и очакваните собствени приходи на детските градини в размер на 55 хил.лв.;

Като дофинансиране от местни приходи са предвидени:

  • 10 хил.лв. за дофинансиране на плувния басейн в СОУ “Св.Климент Охридски”;
  • 20 хил.лв. за подсигуряване на учебния процес в маломерните и слети паралелки до края на учебната година;
  • 3 600 лв. за превоз на ученици до общежитието в ОУ “Хр.Ботев” с. Врабево;
  • разчетени са 112 хил.лв., които са преходни остатъци от местни приходи от 2010г. и очакваните им собствени приходи за 2011г.;
  • 71 000 лв. за финансирането на дейност “Столове”, с които се покриват заплатите на готвачите и част от режийните разноски за столовото хранене;
  • 23 000 лв. за провеждането на ученически спортни игри, олимпиади и “Училище в природата”;
  • Предвидени са средства за еднократни помощи на деца с изявени дарби и на абитуриенти – сираци и полусираци;
  • От общинския бюджет са разчетени  132 000 лв. за основен и текущ ремонт и придобиване на  ДМА за училища и детски градини.

Тази година, припомни кметът,  ще започне обновяването на училищата в селата Орешак и Черни Осъм и на детските градини в Орешак, Калейца, Борима и Буковец, като  общата стойност на проекта 5 млн. 600 хил.лв.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”