Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

През зимните месеци за жителите на община Троян – Отново обществена трапезария Печат Е-мейл
Понеделник, 12 Септември 2011 08:06

От 03.10 2011г. стартира Проект “Обществена трапезария” за 90 лица, спечелен от “Валентино – кетаринг” ЕООД с партньори Община Троян и Дирекция “Социално подпомагане” – Троян.

Социалната услуга “Обществена трапезария” ще могат да ползват  жителите на град Троян, на с. Орешак и на с. Добродан.  Срока за подаване на документите е от 15.09 до 25.09 2011г. Документите ще се приемат в стола на “Мебел”.

Те включват:

  • Копие от документ за самоличност;
  • Пенсионно решение или документ от банка за актуална стойност на пенсията;
  • ТЕЛК;
  • Документ от Дирекция “Бюро по труда”, че лицето е регистрирано като безработно;

С приоритет ще бъдат включвани лица без или с много ниски доходи / до 200 лв./, хора с увреждания, лица, които не получават социални помощи и нямат доходи, самотни майки и др.

Комисия от представители  на доставчика на услугата, Община Троян и Дирекция “Социално подпомагане” ще извърши подбор на кандидатите.

Телефони за информация: 0888 143 625 – Соня Христова

6-80-12 – Община Троян / Валя Даскалова/.