Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Общинска конференция “Водим бъдещето за ръка” – 2012г. в Троян Печат Е-мейл
Четвъртък, 01 Март 2012 15:40

На 28 февруари, в салона на община Троян,се проведе общинска конференция  по  предучилищно възпитание  “Водим бъдещето за ръка”- 2012г., посветена на 130 годишнината от откриването на първата детска градина в България. Организатор на конференцията е Община Троян.  Нейни гости бяха Янка Иванова – старши експерт “Предучилищно възпитание” към РИО –Ловеч, Розалина Русенова – председател на постоянната комисия  по “Образование, спорт, култура и граждански организации” в ОбС-Троян, преподавателки от детските градини и училища в троянска  и  други общини – Ловеч, Луковит, Тетевен.

Конференцията  бе открита от зам.-кмета на община Троян  Поля Димова.  Тя поздрави участниците и гостите и подчерта, че добрата подготовка в предучилищна възраст е добра основа за развитие на децата при преминаването им към училищно образование. Г-жа Димова изрази своята убеденост, че резултатите и заключенията от проведената  конференция ще намерят приложение в работата на педагозите, че  целта е да се съхрани и обогати традицията, да се популяризира  добрият педагогически опит и  творчески потенциал на учителя в детската градина.

Поздравлението на Началника на РИО-Ловеч Райко  Райков  завършва с пожеланието “Уважаеми участници в днешния форум, посрещайте всеки свой ден с чувство на отговорност към детските погледи, вперени във вас с обич и доверие!”

Под формата на презентация  12 учители от детските заведения в Троян представиха своите тематични разработки в следните направления: организация и управление на предучилищното образование;  приемственост между детската градина и началното училище, иновации и технологии в образователния процес; изграждане на позитивна  среда – гарантиране на свободата, равнопоставеността, равния шанс и достъпа до образование.

Оценяването на докладите бе извършено от  самите участници в конференцията, след попълване на оценъчни карти, по следните критерии – актуалност, приложемост в практиката, иновационен характер, оригиналност и стил на изложение.

На І-во място бе класиран докладът на Таня Генова / старши учител по музика/ и Веска Петкова, директор на ОДЗ “Мир” на тема “Изкуствата правят чудеса” / арт-терапия/;

На ІІ-ро място – Стела Мавродиева, старши учител от ЦДГ “Здравец”, със своя доклад “Художественото възпитание – важен социализиращ фактор;

На ІІІ-то място – Валентина Цочева, старши учител в ЦДГ “Синчец” с  разработката “От глината до компютъра”.

Г-жа Янка Иванова благодари на участниците за положения труд,  за всеотдайността, с която те приемат своята роля в намиране и популяризиране на добрия опит в помощ на родители, учители и всички специалисти, свързали работата си с най- прекрасното -  децата на България.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”