Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Започна кампанията по събиране на местните данъци и такси Печат Е-мейл
Понеделник, 05 Март 2012 09:56

Едни от първите, които платиха данъците си, бяха кметът на общината Донка Михайлова и зам.-кметът Ангел Ангелов

От отдел “Местни приходи” в Троян информират, че кампанията за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса  битови отпадъци за 2012г. започна на 1 март. Едни от първите, които платиха своите данъци бяха кметът на общината Донка Михайлова и зам.-кметът Ангел Ангелов.  Към настоящия момент, за първите два дни от началото на кампанията, са събрани 36 хил.лв., предимно от граждани.

Отстъпка от 5% ще бъде направена за лицата, които платят пълния размер на данъка и таксата до 30 април. Същото се отнася и за плащането на данъка върху превозните средства. Споменатите данъци могат да бъдат изплатени на две равни вноски : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината,  за която са дължими.

Патентния  данък може да бъде платен на четири вноски:  до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

От отдела напомнят, че на 30.01.2012г. изтече срокът за подаване на годишни декларации за облагане с туристически данък на лица, предоставящи нощувки през 2011г., а до 1 март беше срокът за внасяне на дължимия годишен туристически данък за 2011г. Всички, които не са направили това, следва да се явят в отдел “Местни приходи” / ул. “Г.С.Раковски”№55 – бившето данъчно/.

От Общината призовават гражданите и фирмите, които не са платили старите си задължения да го направят, за да не се преминава към принудително събиране чрез публичните изпълнители на НАП или съдебни изпълнители.

Важно за  подалите декларации за определяне на таксата за битови отпадъци за 2012г. според количеството й, е допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян. Неплатилите старите си задължения за такса битови отпадъци до края на 2011г. се облагат по общия ред. С Решение №55/23.02.2012г. на ОбС-Троян, е прието удължаване на срока за внасяне на задълженията до 29.06.2012г., за да бъдат обработени декларираните съдове за битови отпадъци.

Отдел “Местни приходи” е с работно време от 8.00ч. до 17.30ч. без прекъсване.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”