Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Комисия направи оглед и даде становище за техническото състояние на обектите, включени в проекта за градска среда Печат Е-мейл
Вторник, 20 Март 2012 16:41

Община Троян реализира  европейски проект “Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян”, осъществен по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Регионално развитие” /2007-2013/.  В проекта бяха вложени около 4 млн.лв., чрез които бе създадена благоприятна архитектурна среда, както и подходящи условия за интегрирането на хората с увреждания в два квартала на града /жк “Лъгът” и жк “Младост”/.

Но от началото на годината, в общината  се получиха  много сигнали  от граждани за некачествени строителни дейности на обектите, включени в проекта. Затова кметът на общината Донка Михайлова, с нейна заповед № 198/08.03.2012г.,  назначи комисия, която да извърши оглед и изготви доклад за техническото състояние / включително хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация/   на улиците включени в проекта, да направи съответните констатации и да предложи мерки и срокове за отстраняването на констатираните некачествено извършени работи – голям брой липсващи стойки с пътни знаци,  некачествено извършени асфалтови работи,  некачествено фугирани бордюри.

Възползвайки се от всички законови възможности, община Троян ще предяви иск към изпълнителя  за привеждане на обектите в необходимото, качествено състояние.  Фирмата изпълнител има внесена банкова гаранция, която общината няма да освободи докато не бъдат отстранени и най-малките нередности.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”