Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

За паметника на Иван Хаджийски - становище на Община Троян Печат Е-мейл
Вторник, 20 Март 2012 16:43

При  встъпването в длъжност на новото общинско ръководство, кметът на общината Донка Михайлова имаше категоричното  намерение  да изпълни решенията на ОбС-Троян: № 213/18.12.2008г.; №274/02.04.2009г.; № 458/29.04.3010г.,  за изпълнение на проекта за паметник на Иван Хаджийски. При създаването на организация за работа, беше установено, че Община Троян е предприела редица действия в нарушение на Закона за културното наследство /ЗКН/ и Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Липсваше проектът за паметник.

Предприети бяха необходимите действия за спазване на законовите изисквания.

С нарочно писмо на зам.-министъра на културата арх. Георги Стоев, е разрешено премахването на останалия от бившия паметник постамент.

На практика, след  заседанието  на Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства /СЕСИИ/ към МК, с председател акад. Светлин Русев, проведено на 22.11.2011г., на което присъстват и тогавашните зам.-кметове Недка Топалова и Мариян Балев, комисията констатира, че предложеното място за изграждане на паметник на Иван Хаджийски” е в средата на недвижими културни ценности “Музеен ансамбъл на пл. Власи Власковски” и подлежи на съгласуване с Министерството на културата по реда на ЗКН и че такова съгласуване  към момента не е извършено”. / т. 8 от Протокола на заседанието, утвърден  от министър Вежди Рашидов/.

На основане направените констатации, СЕСИИ приема следните решения:

  • Пред експертната комисия е необходимо да се представи конкурсна документация за инвестиционно проектиране и инвестиционен проект. Посочената документация е част от конкурс, чийто етап е преминал и проектът е в напреднала фаза на изпълнение, поради което вземането на решение от съвета е недопустимо на процесуално основание.
  • СЕСИИ намира за особено важно вземането на решение относно съхранението на костницата – да бъде на мястото, на което е в момента.
  • Община Троян да изготви  конкретно предложение за представянето и обозначаването на костницата, каквото не е направено  към момента;
  • СЕСИИ намира за основателно изграждането на предложения паметник на Иван Хаджийски в гр. Троян и препоръчва на общината да потърси друго място за ситуирането му.

В отговор на поредно писмо на Община Троян до МК относно Проекта за паметник на Иван Хаджийски, е получен отговор  на зам.-министъра на културата  на 12.03. 2012г., в което се потвърждава решението на експертния съвет. По категоричен начин се казва:

Министерството на културата предлага на община Троян да се изследват други възможности и се предложат повече варианти за разполагане на паметника, които да бъдат внесени по реда на чл.14, ал.1, т.13, б.”в” от ЗКН за разглеждане от СЕСИИ. При положително становище на комисията по някой от вариантите, проектът да се внесе за съгласуване по реда на чл. 84 от ЗКН.

По отношение на костницата и във връзка с предложеното демонтиране на съществуващия над нея постамент от отстранен паметник, считаме, че е необходимо мястото да бъде обозначено по подходящ начин с мемориален знак, поставянето на който подлежи също на съгласуване...”

В заключение, може да се каже следното:  има решение на ОбС-Троян, има проведен конкурс, има класиране, има сключен договор за изпълнение, има направено авансово плащане за изработката на паметника, но няма съобразяване и спазване на Закона за културното наследство и Закона за устройство на територията.

Намерението на ръководството на община Троян е  в най-скоро време да бъдат поканени на среща проектантът на площада и  членове на Специализирания експертен съвет за изобразителни изкуства към МК, с които да  бъде обсъдено най-подходящото място за паметник на Иван Хаджийски, така че да бъде отдадено дължимото уважение към неговата роля в миналото и настоящето на Троян, да се потърси хармонирането на паметника с площадното пространство и да бъдат спазени всички изисквания на законите на страната.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”