Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Ремонта на улиците започва през април Печат Е-мейл
Вторник, 20 Март 2012 16:45

В бюджета на общината са предвидени достатъчно средства за ремонт и изкърпване на уличните настилки в града и в населените места  на общината.  Изключително тежката  зима нанесе сериозни щети на пътните платна -  много и дълбоки дупки. В момента  тече процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка “Текущ ремонт  и поддръжка на улични и тротоарни настилки на територията на Община Троян”, която ще приключи в нормалните срокове.

Назначена  със Заповед на кмета комисия вече направи оглед на улиците в града и са  извършени  необходимите измервания.

След избора на изпълнител, след подобряване  на времето и след като започнат да работят асфалтовите бази в района / след 1 април/, веднага ще започнат ремонтите на улиците с топла асфалтова смес.  Отчитайки всичко това,  за да се предотвратят  пътно-транспортни произшествия, специалистите от администрацията заедно с “БКС”,  предприеха  спешни мерки за запълване на уличните дупки с трошен камък и минералбетон.  При този начин разходът на средства е минимален.  Специалистите са решили да експериментират с този метод, защото опитът  в годините е показал, че в този годишен период  кърпенето на дупките със студен асфалт се е оказал крайно неподходящ и с разход на много средства.

Разработен е график за ремонт на улиците през 2012г., като първо, през месец април ще се извърши  изкърпване на улиците “В.Левски”/ от Марковски мост до Санаториума;   “Ген.Карцов” / от мост Витекс до Камен мост/, които са част от републиканската пътна мрежа, ул. “Академик Ангел Балевски” и пътя за с. Орешак,  път ІІІ-357 – от “Кози вир” до Кантона; ул. “Димитър Икономов” / от  Поделението до мост “Витекс”/; ул. “Македония.

От бюджета на общината са предвидени 160 000 лв. за текущ ремонт на улични и тротоални настилки в града.

Предвидена е цялостна реконструкция на ул. “Дунав” – 135 000 лв. от РБ.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”