Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Обучение по Закона за обществените поръчки на общинската администрация Печат Е-мейл
Вторник, 03 Април 2012 16:12

По решение на кмета на община Троян Донка Михайлова,  на 03.04., в салона на общината, се проведе обучение за служителите  на общинската администрация, общинските фирми, училищата и детските заведения, които се занимават с подготовка и провеждане на тръжни процедури по Закона за обществените поръчки /ЗОП/. Това е поредната инициатива на ръководството на общината в посока прецизност на тръжните процедури, които са един  от основните проблеми на общините при изпълнението на проекти по оперативните програми.

За лектор бе поканена адвокат Милана Кривачка, утвърден специалист в областта на обществените поръчки, концесиите, държавната и общинска собственост, градоустройството /ЗУТ/, както и гражданското и търговското право. В продължение на 10 години тя работи като държавен експерт в Дирекция “Правна” на МС в посочените области на правото. В това си качество участва активно в работните групи за изработването на проектите на ЗОП, НВМОП и техните изменения. Г-жа Кривачка е редовен и предпочитан лектор на семинари по прилагане на действащата нормативна уредба за възлагането на обществените поръчки.

 

Обучението засегна последните изменения в общите правила за възлагане на обществените поръчки, новите специални изисквания към решенията на възложителите. Дискутирани бяха  проблеми от практиката при определянето на критериите за оценка на офертите, промените в реда за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки и по-конкретно при разглеждане на офертите. Засегнати бяха и измененията в правната уредба на договорите за възлагане на обществена поръчка и изменението на правилата за оспорване на актовете на възложителите и реда за отстраняване на нарушения, установени от ЕК.

В последния месец общинското ръководство работи активно за повишаване компетентността на администрацията при работа по обществените поръчки, като бяха привлечени външни експерти с доказан опит и квалификация.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”