Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Асфалтирането на улиците в с. Калейца приключи Печат Е-мейл
Събота, 29 Септември 2012 11:47

В населените места на община Троян в момента се извършват строително-ремонтни  дейности по двете основни процедури, включени в  строителната програма  за 2012г. и  касаещи пътната инфраструктура в селищата.

Приключи преасфалтирането на две основни улици в с. Калейца. Извършена  е рехабилитация на участък от общинската пътна мрежа –

400 л.м.   от главната улица “Христо Ботев”  на стойност 34 х.лв. от Републиканския бюджет.

Общинска фирма  ВиК “Стенето”  подмени  750 л.м.  разпределителен водопровод с 500 л.м.  отклонение към него, със  собствени средства, преди да  бъде извършено преасфалтирането по улицата.


Доживяхме! Повече от 20 години чакаме това да се случи”. Такъв е най-често коментарът на хората, по  думите на кмета Ренета Варчева, след преасфалтирането на  голям участък от улица “Васил Ватев”/ 520 л.м. за  48 х.лв. от бюджета на  Общината/.

Да припомним, че само проектът на с. Калейца бе одобрен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда / ПУДООС/.  Обектът е “Крайречна алея за отдих и спорт на младежите в с. Калейца”, на стойност 10 000лв.  В момента картината е следната: плевелите, храстите и  строителните отпадъци   вече ги няма, асфалтирана е уличката, която свързва  площада с  крайречната алея,  беседката е построена, монтирани са и спортните уреди. С доброволния труд на калейчани, г-жа Варчева е убедена, че   ще се извършат довършителните дейности.

 

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”