Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

График на събранията за кметски отчети Печат Е-мейл
Сряда, 27 Февруари 2013 08:46

 

Кметство /
кметско наместничество

Кмет /
кметски наместник

Начален час и дата

 

с. Добродан

М. Ангелова

18:00 - 22.01.2013г.

 

с. Патрешко

М. Динчев

10:00 - 04.02.2013г.

 

с. Белиш

Т. Радевски

13:00 - 04.02.2013г.

Тонимир Гечев

с.Балканец

Б. Стефанова

18:00 - 04.02.2013г.

с. Шипково

М. Станчевски

18:30 - 06.02.2013г.

с. Старо село

К. Дочева

17:30 - 07.02.2013г.

с. Г.Желязна

И. Христов

19:00 - 07.02.2013г.

с. Терзийско

Д. Станчевска

10:00 - 13.02.2013г.

с. Дебнево

Б. Иванова

18:00 - 13.02.2013г.

М. Дичевска

с. Гумощник

Т. Пенчева

13:00 - 18.02.2012г.

с. Ломец

Д. Стойнова

17:00 - 19.02.2013г.

с. Калейца

Р. Варчева

18:30 - 19.02.2013г.

Представител на Държавно лесничейство

с. Врабево

Р. Стратев

18:30 - 25.02.2013г.

с. Ч. Осъм

К. Захариев

18:00 - 26.02.2013г.

с. Бели Осъм

Ив. Драголов

17:00 - 04.03.2013г.

с. Чифлик

Д. Стефанова

18:00 - 04.03.2013г.

с. Дълбок дол

Д. Дамянов

18:30 - 05.03.2013г.

с. Орешак

Х. Терзиев

18:00 - 12.03.2013г.

с. Балабанско

Н. Добрев

08:30 - 13.03.2013г.

с. Борима

С. Афъзов

18:00 - 18.03.2013г.

с. Г.Трапе

М. Цвяткова

14:00 - 25.03.2013г.