Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Кметът Донка Михайлова нареди проверка на състоянието на строежите в общината Печат Е-мейл
Понеделник, 11 Февруари 2013 10:04

Със своя Заповед № 97 от 05.02.2013 г., кметът на Троян Донка Михайлова назначи комисия с председтел арх. Боян Кръстев – главен архитект на Община Троян, която след проверка да установи състоянието на строежите на територията на общината, които поради естествено износване или други причини, са станали опасни за здравето и живота на гражданите. Същите вече са негодни за използване, застрашени са от самосрутване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят.

За недвижими имоти – паметници на културата, които ще бъдат определени с отделна заповед, съобразно конкретния случай, в комисията следва да участват и представители на Националния институт за паметници на културата, е становището на Михайлова.

 

Маргарита Генкова
„Връзки с обществеността”