Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Проведе се публично обсъждане на проектобюджета за 2013г., но...без обсъждане Печат Е-мейл
Петък, 15 Февруари 2013 09:41

На 11 февруари, в почти пълната зала на Община Троян, се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на общината за 2013 година. Присъстваха представители на общинската администрация, на културни и образователни институции – директори на училища и детски градини, представители на спортни клубове, чатилищни деятели и други заети в сферата на културата. Общинските съветници бяха само трима – Дилян Енкин, Розалина Русенова и Даниел Сираков.

В своето експозе кметът Донка Михайлова отчете изпълнението на миналогодишния бюджет и представи основните моменти, върху които е изграден бюджет 2013 година. Тя изрази надежда това да бъде един успешен бюджет, защото от това до голяма степен зависи как община Троян ще влезе в следващия програмен период 2014-2020 г. и с какъв старт ще започне този отговорен период от живота на страната и на града ни.

Преизпълнението на бюджета с 1 973 661 лв. или с 11,33 %, според Михайлова е много добър резултат, един от добрите резултати в страната и в тази връзка тя не пропусна да изрази признателността на общинското ръководство към хората, пряко ангажирани с този резултат: от администрацията – бюджет и счетоводство, отдел “Местни приходи”, от селата и най-вече към гражданите на Троян, отнесли се отговорно към своя граждански дълг и позволили в тази една година бюджетът на общината да функционира нормално.

Бюджетът не е числа а израз на политиките, е позицията на троянския кмет, затова в своето изказване тя очерта даденостите, с които трябва да се съобрази бюджетът. Това означава: готови проекти до работно ниво и с тях да бъде изпреварена конкуренцията в началото на 2014 г.; Заделяне на големи суми за планиране, каквото до сега в такива размери не е правено – за Общ устройствен план, за Интегриран план за градско развитие за периода 2014-2020г. и евентуално за Концепция за пространствено развитие на общината. Михайлова припомни, че започва изплащането на заема към Общинска банка, че има голям обем непостъпили окончателни разплащания от проекти и че трудно може да се прогнозират постъпленията от проекти, което е притеснително.

Един проблем, който в продължение на години търсеше своето решение, периодично повдиган в средствата за масова информация от гражданите, може би ще получи зелена светлина. Става въпрос за входа на град Троян. За първи път кметът даде информация, че в момента вървят разговори с Министерството на финансите, което е готово да отпусне средства за входа на града в един доста сериозен обем – 2 200 000лв., ако общината задели 200 000 лв. за улицата от моста на Лесопласт до Кози вир. Наистина, общината ще има 200 х.лв. по-малко за разпределяне, но позицията на Михайлова е, че това е разумна сделка.

Не пропусна да подчертае, че предстои решаването на изключително тежкия проблем с отпадъците, тъй като първа клетка на депото ще бъде закрита, предвижда се проектирането на 3-та клетка и експертен анализ на преработването на отпадъците.

Троянският кмет акцентира и върху факта, че в началото на 2013 година, общинската администрация управлява един бюджет на проекти, който се равнява на близо 3 пъти общинския бюджет. Че хората в тази сграда вместо един, управляват обема на три бюджета. И то със същия брой хора.

След като бе дадена думата за изказвания, мнения и предложения и след като такива нямаше, Донка Михайлова изрази увереност, че добрия баланс е намерен и че този бюджет ще бъде предпоставка за едно по-добро развитие на община Троян в следващия програмен период.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”