Начало Новини Новинарски архив

Навигация

www.troyan.bg

Троян има нужда от нова младежка политика Печат Е-мейл
Понеделник, 18 Февруари 2013 13:51

Как можем да направим Троян един град по-добър за живот, за реализация, за забавление на младите хора родени тук, младите хора, които живеят тук или тези, които ще се върнат тук? С този въпрос кметът на Община Троян Донка Михайлова откри проведената на 12 февруари в ресторант “България” среща на общинското ръководство с представители на формални и неформални младежки групи и подчерта, че новата младежка политика може да бъде направена преди всичко от младите хора, а администрацията ще помогне това да се случи.

"Виждаме тази среща като началото на един постоянен диалог с вас и вярваме, че в края й вие ще сте намерили най-добрият механизъм, който ще ни помогне оттук нататък да бъдем в постоянен диалог, да имаме много по-тесен контакт и заедно да обмисляме най-добрите решения", каза г-жа Михайлова като изрази своята убеденост, че младежката политика трябва да се прави от младите хора.

Младежите, разделени по работни маси - "Спортни клубове", "Администрация", "Рок групи", "18+", "Изкуство и култура", "Младежки организации", "Свободно време" и др., споделиха своите виждания за проблемите на своите връстници в общината. Като най-значими те посочиха: младежката безработица, изтичането на младите хора от района, липсата на адекватна младежка политика и на младежко гражданско общество. А на всекидневно ниво откроиха недостатъчно места за спорт и забавления, както и малко културни прояви, подобни на Фестивала на сливата.

Във втората част на срещата всяка работна маса даде идеи за решаване на проблемите, сред които имаше доста свежи, интересни и оригинални предложения, като: изработване на общински план за младежки дейности и политика; създаване на център за забавления, както и на многофункционална зала за срещи, репетиции, тренировки; развитие на политика за осмисляне на свободното време на учениците, която може да включва и полагане на общественополезен труд през лятната ваканция; организиране на международни изложения поне веднъж годишно; обогатяване на интернет страницата на Общината с информация за квалификационни програми и стажове за младежи, както и за Оперативни програми, по които могат да кандидатстват с проекти; организиране на обучения за подготовката на проекти и др.

От последвалия отговор на кмета стана ясно, че доста от предложенията не са нови за общинската администрация и по изпълнението на някои от тях вече се работи. Очаква се финансиране за младежка многофункционална зала в помещенията зад Данъчната служба; финализирана е идеята за изграждане на туристически информационен център в бившия Китайски ресторант; обмисля се вариант за изграждане на нова спортна зала или разширяване на зала "Чавдар"; в календарния план на културните събития е заложено провеждане на рок академия, в която местните групи ще могат да се изявят в присъствието на утвърдени български рокаджии, а в началото на май Националното изложение ще отвори вратите си за чуждестранни майстори отново след 20-годишно прекъсване.

В края на срещата бе формирана инициативна група, която за около месец, заедно с администрацията, да създаде Обществен съвет, който да консултира кмета по отношение на младежките политики, подобно на вече изградените консултативни съвети по икономика и по образование и култура. Защото, както заключи Донка Михайлова, младежите трябва да бъдат част от процеса на планиране на следващия програмен период (2014-2020), на онова, което трябва да се случи в нашия град през следващите години и за което ще се търси финансиране.

 

Маргарита Генкова
“Връзки с обществеността”